Thuốc ức chế hệ thống miễn dịch

Thuốc ức chế hệ thống miễn dịch
Tacroz

Tacroz

373,750 đ
Tacrolimus-Teva 1mg
Tacrolimus-Teva 0.5mg
Sovalimus 0,1%

Sovalimus 0,1%

687,700 đ
Intatacro 1

Intatacro 1

10 đ
Intatacro 0.5
Hikimel

Hikimel

59,800 đ
Graftac 5mg

Graftac 5mg

195,673 đ
Graftac 0,5mg

Graftac 0,5mg

45,986 đ
Graftac

Graftac

66,721 đ
Advagraf 5mg

Advagraf 5mg

10 đ
Gọi Tư Vấn Miễn Phí Chat nhanh đặt hàng Chat FB