Thuốc ức chế bơm proton

Thuốc ức chế bơm proton
Vipanzol

Vipanzol

10 đ
Vintolox

Vintolox

107,640 đ
Ulsotac

Ulsotac

7,176 đ
SaVi Pantoprazole 40
Razopral

Razopral

2,241 đ
Reprat

Reprat

22,724 đ
TV.Pantoprazol

TV.Pantoprazol

1,764 đ
Penzilo

Penzilo

4,589 đ
Patoprazol

Patoprazol

1,942 đ
Pantostad 40

Pantostad 40

3,588 đ
Pantopro

Pantopro

10 đ
Gọi Tư Vấn Miễn Phí Chat nhanh đặt hàng Chat FB