Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ thứ nhất.

Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ thứ nhất.
Xamdemil 500

Xamdemil 500

3,349 đ
VTCefal

VTCefal

10 đ
Cadidroxyl 500

Cadidroxyl 500

3,333 đ
Cadidroxyl 250

Cadidroxyl 250

4,633 đ
Tytdroxil 250

Tytdroxil 250

2,540 đ
Tarvidro 500

Tarvidro 500

2,630 đ
Oraldroxine 500

Oraldroxine 500

2,167 đ
Oraldroxine

Oraldroxine

2,586 đ
Ocefacef 500

Ocefacef 500

2,691 đ
Ocefacef 250

Ocefacef 250

4,484 đ
Melyroxil 500

Melyroxil 500

2,018 đ
Melyroxil 250 Rediuse
Gọi Tư Vấn Miễn Phí Chat nhanh đặt hàng Chat FB