Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Visartis 80

Visartis 80

13,455 đ
Visartis 40

Visartis 40

8,371 đ
Usasartim 150

Usasartim 150

4,185 đ
Tracardis 80

Tracardis 80

3,886 đ
Tracardis

Tracardis

2,540 đ
Telmistal 40

Telmistal 40

8,969 đ
Telmiskaa 40

Telmiskaa 40

5,980 đ
Telmisartan 80

Telmisartan 80

3,886 đ
Telmisartan

Telmisartan

2,540 đ
Telma 40

Telma 40

8,221 đ
Telma 20

Telma 20

3,289 đ
Tellzy 40

Tellzy 40

2,647 đ
Gọi Tư Vấn Miễn Phí Chat nhanh đặt hàng Chat FB