Thuốc chống ung thư

Thuốc chống ung thư
Velcade 1mg

Velcade 1mg

9,785,840 đ
Tipakwell 30mg/5ml

Tipakwell 30mg/5ml

897,000 đ
Tipakwell 260mg/43.4ml

Tipakwell 260mg/43.4ml

5,307,250 đ
Tipakwell 100mg/17ml

Tipakwell 100mg/17ml

2,242,500 đ
Radicel 30

Radicel 30

971,750 đ
Radicel 150

Radicel 150

3,139,500 đ
Radicel 100

Radicel 100

1,943,500 đ
Paclispec 30

Paclispec 30

747,500 đ
Paclihope

Paclihope

1,046,500 đ
Plaxel 30

Plaxel 30

553,149 đ
Plaxel 100

Plaxel 100

1,495,000 đ
Gọi Tư Vấn Miễn Phí Chat nhanh đặt hàng Chat FB