Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2.

Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2.
Zincap 500

Zincap 500

7,475 đ
Zilroz 500

Zilroz 500

50,830 đ
Zilroz 250

Zilroz 250

28,854 đ
Zasinat 1,5g

Zasinat 1,5g

71,759 đ
Zanmite 500 mg

Zanmite 500 mg

15,696 đ
Widxim

Widxim

67,274 đ
Viciroxim 1,5g

Viciroxim 1,5g

89,700 đ
Viciroxim 0,5g

Viciroxim 0,5g

71,759 đ
Cadiroxim 500

Cadiroxim 500

20,406 đ
Travinat 500mg

Travinat 500mg

9,422 đ
Travinat 250mg

Travinat 250mg

8,194 đ
Tinadro

Tinadro

10 đ
Gọi Tư Vấn Miễn Phí Chat nhanh đặt hàng Chat FB