Fluticasone lad thuốc corticosteroid tổng hợp; Salmeterol là thuốc giãn phế quản.

Fluticasone lad thuốc corticosteroid tổng hợp; Salmeterol là thuốc giãn phế quản.
Gọi Tư Vấn Miễn Phí Chat nhanh đặt hàng Chat FB