điều trị tăng huyết áp; Hydrochlorothiazid: thuốc lợi tiểu thiazid ngăn chặn cơ thể hấp thụ quá nhiều muối gây giữ nước.

điều trị tăng huyết áp; Hydrochlorothiazid: thuốc lợi tiểu thiazid ngăn chặn cơ thể hấp thụ quá nhiều muối gây giữ nước.
Gọi Tư Vấn Miễn Phí Chat nhanh đặt hàng Chat FB