Chống tăng lipid máu (nhóm chất ức chế HMG – CoA redutase

Chống tăng lipid máu (nhóm chất ức chế HMG – CoA redutase
Zithin 10

Zithin 10

10 đ
Supevastin 10mg

Supevastin 10mg

2,241 đ
Simvastatin

Simvastatin

1,645 đ
Simterol 20 mg

Simterol 20 mg

3,767 đ
Simterol

Simterol

3,140 đ
Simbidan

Simbidan

10 đ
Opesimeta 10

Opesimeta 10

10 đ
Lovastatin 20 mg

Lovastatin 20 mg

2,301 đ
Kardak 40

Kardak 40

6,728 đ
Kardak 20

Kardak 20

3,064 đ
Gọi Tư Vấn Miễn Phí Chat nhanh đặt hàng Chat FB