Candesartan: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II dạng 1 (thụ thể AT1)

Candesartan: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II dạng 1 (thụ thể AT1)
Gọi Tư Vấn Miễn Phí Chat nhanh đặt hàng Chat FB