Xanh Methylen - Giới thiệu chi tiết về hoạt chất Xanh Methylen và danh sách các sản phẩm chứa Xanh Methylen

Mục lục [-]

  Loại thuốc

  Thuốc giải độc, sát khuẩn nhẹ

  Dạng thuốc và Hàm lượng

  • Viên nén: 55mg, 65mg
  • Thuốc tiêm: 10mg/ml (1ml, 10ml)
  • Dung dịch dùng ngoài 1%, hoặc dung dịch Milian gồm xanh methylen 1g, tím gentian 1g, rivanol 1g, ethanol 70% 10g, nước cất vừa đủ 100g, thường dùng trong da liễu.