Timolol (Thuốc Nhỏ Mắt) - Giới thiệu chi tiết về hoạt chất Timolol (Thuốc Nhỏ Mắt) và danh sách các sản phẩm chứa Timolol (Thuốc Nhỏ Mắt)

Mục lục [-]

  Loại thuốc

  Thuốc chống glôcôm

  Dạng thuốc và Hàm lượng

  • Dung dịch tra mắt timolol maleat tương ứng với các nồng độ dạng base là 0,1%; 0,25% và 0,5%. Các thành phần không có hoạt tính là natri dihydrophosphat, dinatri hydro phosphat, natri hydroxyd để điều chỉnh pH và nước cất tiêm. Benzalkonium clorid 0,01% là chất bảo quản.
  • Ống nhựa tra mắt timolol đóng từng liều, không có chất bảo quản, nồng độ 0,25% hoặc 0,5% timolol.

  Dược lý và Cơ chế tác dụng

  Timolol là chất chẹn thụ thể adrenergic beta1 và beta2 (không chọn lọc). Cơ chế tác dụng hạ nhãn áp của các thuốc chẹn beta còn chưa rõ, nhưng bằng phương pháp đo huỳnh quang và ghi nhãn áp, người ta thấy rằng những thuốc này làm giảm sản xuất thủy dịch. Ngoài ra còn có sự tăng nhẹ lưu lượng ra của thủy dịch. Timotol không có tác dụng kích thích beta, không có tác dụng ổn định màng và không gây tê. Khác với các thuốc co đồng tử, timolol ít hoặc không có tác dụng điều tiết co giãn đồng tử. Tác dụng hạ nhãn áp của timolol thường nhanh, xuất hiện khoảng 20 phút sau khi tra thuốc vào mắt và đạt tối đa trong vòng 1 - 2 giờ. Tra một lần dung dịch timolol 0,25% hoặc 0,5% thì tác dụng còn duy trì được khoảng 24 giờ.

  Chỉ định

  Làm giảm nhãn áp ở người bệnh tăng nhãn áp hoặc glôcôm góc mở.